Консултация за еврофинансиране

Заявления за финансиране от ЕС и писане на грантове

Най-лесният начин да заявите безвъзмездни средства от ЕС е посредством консултански фирми за кандидатстване по европейски програми.

Повечето такива фирми на свободна практика работят в тясно сътрудничество с вас, за да идентифицират възможностите за финансиране от ЕС, да разработят проект, да намерят партньори и да напишат печелившо заявление.

еврофинансиранеПривличането на финансиране от ЕС е изключително конкурентен процес. Въпреки че изключителният проект е абсолютно задължителен, уменията да продадете идеята си на финансиращите организации и познаването на политическия контекст на ЕС са също толкова важни.

Редица консултански фирми предлагат висококачествени, персонализирани услуги за кандидатстване и изпълнение на проекти, за да помогнат на клиентите да се възползват от новите възможности за финансиране от ЕС и да превърнат иновативните идеи във финансирани проекти. Това включва идентифициране на публични безвъзмездни средства от ЕС, набиране на консорциуми, писане на оферти, подбор на експерти, преговори с предоставящите ги органи, бюджетиране, контрол на качеството и изпълнение на проектите.

Преди да кандидатствате

Ако сте решили да кандидатствате за европейско финансиране е препоръчително да се свържете с консултанска фирма за изготвяне и управление на проекти по европейски програми, като предоставите кратко описание на вашата организация, консорциум, проект и предпочитана програма за финансиране от ЕС. Вижте https://innoconsult.bg/services/projects/ – от фирмата ще ви свържат с най-подходящия експерт, който ще говори с вас, за да оцени допустимостта ви за финансиране от ЕС.

Консултанските фирми разполагат с независими професионалисти с опит в областта на бизнес развитието, публичната политика, научните изследвания, писането на безвъзмездни средства и управлението на проекти.  Тези умения са от съществено значение за подготовката на заявления за финансиране от ЕС.

Най-типичните услуги, които консултанските фирми предоставят са:

  • картографиране на възможностите за финансиране от ЕС;
  • писане на заявления, изцяло или във връзка с някои специфични работни пакети, като управление на проекта, използване и разпространение или мониторинг и оценка;
  • Корекция и оценка на допустимостта на вашето предложение, както би направил оценителят на безвъзмездни средства;
  • запознаване със съответните консорциуми и набиране на партньори за кандидатстване за финансиране от ЕС;
  • Обучения и семинари, предназначени за развиване на умения за превръщане на вашето заявление за финансиране от ЕС в успешно.

Програми за финансиране от ЕС

Услугите включват написването на обширния документ за кандидатстване, структурирането на бюджета, координацията с всички партньори и прегледа на споразумението за безвъзмездни средства.

При използването на професионална помощ при кандидатстване за еврофинансиране вие гарантирате успехът на проекта, който сте заявили, както и правилното му изпълнение, отчитане и докладване.

Източници:
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_bg.htm

Вашият коментар