обезщетение при трудова злополука

Обезщетение за счупен крак при трудова злополука

Трудовите злополуки при по-физически активните професии могат да бъдат сериозни и да доведат до трайни увреждания, които никой не иска. Трудова злополука може да се случи и на тези, които не работят чак толкова тежка работа, но последствията няма да са чак толкова сериозни. Всеки е наясно, че счупванията са с доста тежки последствия и също така отнемат много време за възстановяване.

В тази статия ще стане на въпрос за това дали може да се получи парично обезщетение за счупен крак по време на работа и как да стане това. Ако сте пострадал или пък ваш приятел е претърпял такава травма е хубаво да знаете как да реагирате или помогнете с полезни съвети. Нужно е като работници и служители да знаем своите права!

Кой може да получи обезщетение за счупен крак при трудова злополука?

За да се говори за претърпяна трудова злополука трябва случилото се да е станало на работното място или пък по време на отиване до работа, до местата за хранене на фирмата или мястото за получаване на работните възнаграждения.

Също така злополуката трябва да е станала внезапно, а не с времето да се е натрупвала умора и в следствие на нея да е станало всичко.

Ако обаче сте извършвали някаква работна дейност, която от своя страна не влиза във вашите задължения или пък не ви е възложена от вашият шеф, то злополуката не се счита за трудова.

След всичко написано можем да обобщим, че не всяка злополука е трудова, ако се е случила на работното място и не всеки може да получи парично обезщетение, ако е пострадал, а си има условия, които трябва да бъдат налице.

Има ли точна сума, която ще получим за счупен крак по време на работа?

За счупване на крак по време на работа няма точна сума, която трябва да получите, а тя ще бъде калкулирана на база много фактори след самата случка. В калкулирането влизат всички материални и нематериални вреди, които вие сте претърпели при счупването на крака и след това с неговото лечение.

Ако искате да получите по-високо обезщетение за счупен крак, то вие ще трябва да пазите всички касови бележки и фактури, които доказват за направени от вас плащания, свързани с травмата.

Към материалните щети можем да сложим похарчените пари за лекарства и други медикаменти, за операции и др. интервенции, за лекарски консултации, прегледи и рехабилитации. Също така и адвокатските разноски могат да бъдат поети от обезщетението в случай, че вие сте потърсили адвокатска помощ след случилото се.

Определянето на нематериалните щети обаче е малко по-различно и тук всичко решава съда. Тук става на въпрос за нанесените психологически щети във връзка със случилото се и обезщетението за такъв тип вреди се присъжда по справедливост и също няма точна стойност.

Може ли да ни бъде отказано обезщетение и какво да правим, ако това ни се случи?

Винаги може да се случи нещо и вие да сте объркали някой документ, който е важен за получаването на това обезщетение. В такива случаи ще ви бъде отказано обезщетението и ще ви бъде обяснено защо. Разбира се ще имате право да подадете отново всичко нужно като документи за да се възползвате от правото си.

Ако обаче обезщетението ви бъде отказано, но без да ви бъдат дадени доводи, то тогава ще бъде нужно да се обърнете към адвокат за помощ. Когато имате адвокатска помощ зад себе си ще ви бъде много по-лесно да организирате всичко и всичко да мине по план. Търсете адвокат с опит с трудовите злополуки и няма да сгрешите!

Вашият коментар